ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Balis.bg е собственост на фирма:

„БАЛИС“ ЕООД

ЕИК: BG115902648

гр. Пловдив ул. Брезовско шосе 143

Balis.bg гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

Balis.bg се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.

При регистрация в Balis.bg всяко лице предоставя своите лични данни като две имена, e-mail, телефонен номер и адрес напълно доброволно. Данните като две имена, адрес и телефон се разкриват пред трета страна (куриерската фирма) с цел изпълнение на поръчката.

Balis.bg има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на Balis.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Balis.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.